Tagged 'Sveriges Kristna Råd'

Kristna martyrer på ledarsidorna

Morgontidningarnas ledarsidor uppmärksammar förföljda kristna – ja, kristna martyrer – allt oftare. Den 13 oktober hade Dagens Nyheter en läsvärd ledartext i ämnet (Strunta i tron – se till lidandet). I dagens ledare i Svenska Dagbladet (Strålande tider för martyrer) tar Ivar Arpi…

För en mänsklig asylpolitik

SUNDBERG, KJELL Sveriges hantering av flykting- och asylärenden har i åratal kritiserats för bristande rättssäkerhet och tilltagande restriktivitet. Riksdagen begärde för flera år sedan att ett nytt och mer rättssäkert system skulle införas. Det skriftliga, byråkratiska förfarande som idag tillämpas…