Tagged 'Sveriges Kristna Råd'

Sveriges kristna råd uppmanar till bön för Sverige

Dagen efter riksdagsvalet samlades Sveriges kristna råds styrelse till sammanträde. I ljuset av det mycket jämna valresultatet, sett till de politiska blocken, valde styrelsen att gå ut med en uppmaning till bön inför regeringsförhandlingarna. Uppmaningen, riktad till Sveriges kristna, är…

Kristna martyrer på ledarsidorna

Morgontidningarnas ledarsidor uppmärksammar förföljda kristna – ja, kristna martyrer – allt oftare. Den 13 oktober hade Dagens Nyheter en läsvärd ledartext i ämnet (Strunta i tron – se till lidandet). I dagens ledare i Svenska Dagbladet (Strålande tider för martyrer) tar Ivar Arpi…