Tagged 'Sviatoslav Shevchuk'

Dialog läker sår mellan Ukraina och Polen

I en intervjubok betonar den grekisk-katolska ärkebiskopen av Kiev, Sviatoslav Shevchuk, att dialogen läker såren. Under timslånga samtal med den polske, katolske journalisten Krzysztof Tomasik berättar Shevchuk om sitt liv och sin väg till tron, en historia som är nära förbunden…