Tagged 'synodalitet'

Dialog och gemenskap

av LAPO LAPPIN – Några teman i ungdomssynodens slutdokument. Biskopssynoden om ”Unga människor, tron och kallelsen” ägde rum i Rom under hela oktober månad. Synoden är nu över, och det officiella dokument som sammanställts av synodfäderna har publicerats, om än endast…

Påven vill ha en gemensam kyrkoledning

Påven Franciskus strävar efter en gemensam ledningsmodell för kyrkan. En mångfald av schatteringar är karakteristiskt för kyrkan; det finns i henne en ”enhet olikheten”, säger Franciskus i en redan en vecka gammal intervju med den belgiska tidskriften Tertio, som nu…

Katolska och ortodoxa teologer i banbrytande genombrott

Katolska och ortodoxa teologer har nått samsyn i fråga om synodalitet och primat i den tidiga kyrkan (det vill säga avvägningen mellan biskoparnas gemensamma ansvar att leda kyrkan och metropoliten/den högste biskopens enskilda jurisdiktion – övers. anm.). Överenskommelsen beskrivs som…