Tagged 'synodalitet'

Påven vill ha en gemensam kyrkoledning

Påven Franciskus strävar efter en gemensam ledningsmodell för kyrkan. En mångfald av schatteringar är karakteristiskt för kyrkan; det finns i henne en ”enhet olikheten”, säger Franciskus i en redan en vecka gammal intervju med den belgiska tidskriften Tertio, som nu…

Katolska och ortodoxa teologer i banbrytande genombrott

Katolska och ortodoxa teologer har nått samsyn i fråga om synodalitet och primat i den tidiga kyrkan (det vill säga avvägningen mellan biskoparnas gemensamma ansvar att leda kyrkan och metropoliten/den högste biskopens enskilda jurisdiktion – övers. anm.). Överenskommelsen beskrivs som…