Tagged 'Syster Nathalie Becquart'

Tre kvinnor får höga positioner vid biskopssynoder

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Christopher Lamb att påven Franciskus har utsett de första kvinnliga rådgivarna till sekretariatet för biskopssynoder. De nya positionerna innehas av tre ordenssystrar som har eller tidigare haft viktiga funktioner inom kyrka och universitet samt…