Tagged 'Tabor'

1300 år gammal kyrka upptäckt vid berget Tabor

Några få kilometer från berget Tabor har israeliska arkeologer hittat och frilagt grundmurarna till en 1300 år gammal kyrka. Den 12 gånger 36 meter stora kyrkan blev funnen vid provgrävningar inför anläggandet av en lekplats för barn i Kfar Kama,…