Tagged 'Taiwan'

Jesuiter lär sig kinesiska

Santosh Benedict, en jesuitstuderande (blivande jesuitpräst) från Indien, upplevde att intonationen var det svåraste i kinesiskstudierna. Han säger att han ägnade sex månader åt att försöka urskilja de fyra tonhöjderna i talad kinesiska innan han lyckades samtala och lyssna utan…

Avliden kardinal i Taiwan hyllas av påven

Påven Benedictus XVI har särskilt uppmärksammat det ”hängivna tjänande” som Taiwans första och hitintills enda kardinal, jesuitpater Paul Shan Kuo-Hsi, gjorde för kyrkan. Kardinalen avled den 22 augusti vid en ålder av 88 år. Kardinal Paul Shan Kuo-Hsi uppmuntrade påven Johannes Paulus II…