Tagged 'The Sun'

Anglikanska kyrkan säljer sina Murdoch aktier

Den anglikanska statskyrkan i England har gjort sig av med sin andel i Rupert Murdochs mediakoncern New Corporation. Försäljningen av aktier till ett värde av 2,4 miljoner euro följer på rekommendation från en kyrklig etikkommission, tillkännagav kyrkoledningen i London. Motiveringen…