Tagged 'Tord Fornberg'

Signum nr 1 på väg

Nu är årets första Signum på väg till prenumeranterna. Riktig långläsning erbjuds i Per Stobaeus redogörelse för händelseförloppet under och efter Stockholms blodbad. Tord Fornberg redogör för den mariologiska utvecklingen i den tidiga kyrkan, och Daniel Stattin reder ut viktiga…

Nyutkomna böcker om Maria

av FREDRIK HEIDING Flera under hösten nyutkomna böcker skildrar traditioner av olika slag kring Jungfru Maria, och denna litteratur ger värdefull läsning inte minst inför de kommande högtiderna. Advents- och jultiden går i Guds moder Marias tecken. Den 8 december…

Paideia 10 år

Paideia 10 år – Judiska perspektiv på Europa. Tord Fornberg Paideia, The European Institute for Jewish Studies in Sweden, har fyllt tio år. Institutet skapades år 2000 med ekonomiskt stöd av bland annat Sveriges regering som ett akademiskt institut för att…