Tagged 'Trons år'

Merkel: Vi har inget monopol på att företräda kristna

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel avvisar kritiken att CDU inte längre är tillräckligt kristet eller katolskt. CDU förblir förpliktigat till den kristna människosynen, men det gör inte anspråk på att ensamt företräda kristna eller katoliker, säger Merkel i en intervju…

Kamp mot människohandel i Indien

Ett nätverk bestående av katolska ordnar i den indiska delstaten Orissa driver två större projekt under Trons år. Dels en beslutsam kamp mot människohandel, som främst drabbar de fattigaste samhällena i Orissa såsom de kristna, dels initiativ för att säkra…

Toppmöte med kardinaler

Kardinalskollegiet sammanträdde i dag, fredag den 17/2, i ett extrainkallat toppmöte under påvens ledning. Vid denna ”Reflektions- och bönedag” reflekterade Benedictus XVI, bakom lykta dörrar, med sitt högsta rådgivande organ om förmedlingen av tron i dagens samhälle. Vid mötet deltog…

Troskongregationens kommuniké om Trons År

I oktober förra året utfärdade påven Benedictus XVI det apostoliska brevet ”Porta Fidei” där han förkunnade Trons År. Han önskade sedan att Troskongregationen skulle förbereda pastorala rekommendationer inför året. I onsdags utgav kongregationen en kommuniké om dokumentet som utfärdas den…

Påven utlyser Trons år

I måndags, den 17 oktober 2011, utlyste påven Benedictus XVI ett uppkommande ”Trons år” i samband med utgivningen av en skrivelse med titeln Porta fidei (Trons port). Trons år tar sin början nästa höst, den 11 oktober 2012, vid 50-års…