"Troskongregationen" tag

Konstituerande mötet i Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga

Medlemmarna i Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga avhöll sitt konstituerande sammanträde den 1–3 maj i Domus Santa Marta i Vatikanen. Som tidigare meddelats var mötets syfte att utarbeta rekommendationer till den Helige fadern beträffande kommissionens funktion och för att föreslå inval av ytterligare medlemmar från olika delar av världen….

Kardinal Müller skarpt kritisk mot ordenssystrar i USA

Troskongregationen anklagar samarbetsorganisationen för ordenssystrar i USA för svåra irrläror. I skarpa ordalag fördömer Troskongregationens prefekt, kardinal Gerhard Ludwig Müller, i en nyligen offentliggjord förklaring att deras samarbetsorganisation kommer allt närmare världsliga uppfattningar, som tydligt avviker från den katolska läran. Dokumentet, som publicerats på Troskongregationens hemsida, anklagar dessutom Leadership Conference…

Arvet efter Benedictus XVI: Varken svart eller vitt

Under de senaste veckorna har jag tillbringat så mycket tid med att tala med journalister om arvet efter Benedictus XVI, att jag inte haft en chans att skriva ned mina reflektioner. Så snart en reporter frågar mig om Benedictus, erkänner jag först att jag haft en del med honom att…

Intervju med Troskongregationens prefekt Müller

Ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, som är prefekt för Troskongregationen i Rom, förklarar i en intervju med den österrikiska katolska nyhetsbyrån Kathpress i dag onsdag den 12 februari, att han inte känner igen sig i bilden av honom själv som ”den konservative motspelaren till påven Franciskus”. Lika lite stämmer föreställningen om…

Tyska biskopar vill fortsätta att diskutera omgifta frånskilda

Triers katolske biskop Stephan Ackermann har ställt sig bakom kardinal Reinhard Marx, från München, i debatten om omgifta frånskilda. Tidningen Trierische Volksfreunds torsdagsnummer citerar Ackermanns uttalande om att ”Troskongregationens prefekt kan inte bara kan avsluta diskussionen med ett auktoritativt ställningstagande.” Ackermann refererade här till att kuriebiskopen Gerhard Ludwig Müller nyligen…

Bakläxa för biskop Zollitsch i frågan om omgifta frånskilda

Prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, är starkt kritisk mot den själavårdshandledning för människor som har separerat, skilt sig eller gift om sig efter skilsmässan, som ärkestiftet Freiburg har publicerat. I en nyligen offentliggjord skrivelse till ärkebiskopen i Freiburg, Robert Zollitsch, förklarar Müller att handledningen måste dras tillbaka och…

Vatikanen: Inga sakrament för omgifta frånskilda

Prefekten för Troskongregationen, ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller, har bekräftat att omgifta frånskilda är utestängda från sakramenten. Enligt gällande kyrkolära kan det inte ges någon dispens i denna fråga; umgänget med denna grupp av personer får inte anpassas till olika situationer eller överlåtas till de berördas samvetsbeslut, skriver Müller i Vatikanens…

Fransk präst avstängd från tjänst efter att ha avslöjats som frimurare

Biskop Yves Boivineau i Annecy i sydöstra Frankrike har suspenderat en präst från offentlig tjänst efter att han avslöjats som en aktiv frimurare. Fader Pascal Vesin, 43, suspenderades för hans aktiva medlemskap i en frimurarloge ”Grand Orient i Frankrike”. Han blev medlem i logen 2001, fem år efter att han…

Vatikankongregation var inte informerad om agerandet mot amerikanska ordenssystrar

Vatikanens kontroversiella beslut förra året att ställa ledningsgruppen för ordenssystrarna i USA under biskoparnas kontroll fattades utan samråd med den kongregation i Vatikanen som vanligen hanterar frågor inom ordenslivet. Det sade kongregationens ledare i söndags. Denna brist på diskussion om huruvida The Leadership Conference of Women Religious (LCWR) skulle skarpt…

Hur mycket vet påven om amerikanska ordenssystrar?

KATRIN ÅMELL Ett bakgrundsmaterial om den ansträngda relationen mellan de amerikanska ordenssystrarna och Vatikanen lades den 15 april ut på Signums hemsida. Av de länkade artiklarna vill jag särskilt rekommendera Phyllis Zagano ”Troskongregationen och ordenssystrar på kollisionskurs” i Signum 4/2012, eftersom den ger en saklig översikt av problematiken. För exakt ett…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.