Tagged 'Turkiet'

Påven fördömer attentatet i Ankara

Påven Franciskus har fördömt bombattentatet i Ankara som ”en avskyvärd våldshandling”. I ett telegram till Turkiets president Recep Tayyip Erdogan tillförsäkrar han till det turkiska folket sin ”andliga närhet och solidaritet”. I en skrivelse som offentliggjordes i Vatikanen under måndagen…

Marx i Turkiet bland ortodoxa vänner

Kardinal Reinhard Marx anser att Turkiet står inför enorma utmaningar. Genom olika samtal med kyrkliga och politiska företrädare har han insett ”vilken viktig roll som Turkiet spelar i dagens internationella konflikter”, sade ordföranden för den tyska biskopskonferensen under måndagen i…

Bra personkemi mellan Franciskus och Bartholomaios

Påven Franciskus och den ekumeniske patriarken Bartholomaios I av Konstantinopel är enligt den grekisk-ortodoxe metropoliten i Tyskland en förebild för ”levd ekumenik”. ”Personkemin stämmer mellan dem”, säger ärkebiskop Auguostinos i Bonn. Det kommande mötet mellan de båda kyrkoledarna under veckoslutet…

Påven blir första gästen i Erdogans nya palats

Påven kommer vid sitt besök i Turkiet att bli den första officiella gästen i president Recep Tayyip Erdogans nya palats i Ankara. Enligt turkiska medierapporter under måndagen kommer Erdogan att hälsa påven välkommen i sitt nya palats. Det nyligen färdigställda…

Turkiets första parlamentsbyggnad byggd på kristen kyrkogård

Den turkiska republikens första parlamentsbyggnad i Ankara är enligt uppgift uppförd på en kristen kyrkogård. Dessutom ska kristna och judiska gravstenar ha använts vid bygget, meddelade tidningen Radikal under måndagen och hänvisar till en publikation av den icke-statliga stiftelsen för…

Erdogan kallar det kristna Bysans för ett ”mörkt kapitel”

Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan har betecknat de kristna bysantinernas period vid makten i det nuvarande Turkiet för ett ”mörkt kapitel”. Med erövringen av Konstantinopel och segern över det bysantinska riket under 1400-talet inledde de muslimska osmanerna en ”upplysningens tidsålder”,…