Tagged 'Ukraina'

Ingen fullständig enighet vid panortodox konferens

Sistlidna helg avslutades i Chambesy nära Geneve den femte panortodoxa konferens, som skall förbereda det till pingsten 2016 planerade panortodoxa konciliet. Enligt vad som framgår av en av det serbiska patriarkatet offentliggjord slutkommuniké, har företrädare för ”alla ortodoxa, autokefala (i.e….

Bön för fred i Mellanöstern och Ukraina

I torsdags, den 8 oktober, höll företrädare för de olika katolska östkyrkorna av den bysantinska riten en gemensam bön för fred i världen, särskilt i Mellanöstern och Ukraina. Fredsbönen ägde rum i Santa Maria in Cosmedin, den melkitiska basilikan i…

Storärkebiskop hävdar Ukrainas rätt till självständighet

Storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, den ukrainska grekisk-katolska kyrkans överhuvud, betonar att han alltid har uttalat sig för freden, för Ukrainas rätt till självständighet och mot den ”ryska aggressionen”. Denna uppfattning hos hans med Rom unierade kyrka i Ukrainakonflikten bekräftade Shevchuk, som…

Caritas: EU måste agera nu för Ukraina

Om inte den Europeiska Unionen snabbt intensifierar sin hjälp till Ukraina, kan EU hotas av en ny flyktingvåg. Denna varning framförs av Caritas president i Ukraina, Andrij Waskowycz. För närvarande är redan fler än 1,4 miljoner människor registrerade som internflyktingar,…

Ukrainsk katolsk ledare vädjar om enighet

Ledaren för den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina vädjar om ett slut på blodsutgjutelsen och till nationell enighet till följd av det utbrutna våldet mellan landets regering och en paramilitär grupp, som kallar sig Pravij Sektor (den ”rätta”, högra sektorn) är…

Putin hos påven

Drygt en timme försenad anlände Rysslands president under onsdagen till ett samtal med påven Franciskus i Vatikanen. Putin hade flugit med eget till flyg från Milano till Rom. I Milano hade han tidigare tillsammans med premiärminister Matteo Renzi besökt Expo…