"Ukraina" tag

Biståndsorganisationen Renovabis satsar på Ukraina

Konflikten i Ukraina dominerar den givaraktion som hjälporganisationen Renovabis startar i maj. Enligt dess verksamhetsledare jesuitpater Stefan Dartmann kommer de ukrainska kyrkorna att vara viktiga förmedlare. I de omstridda östra delarna av landet är det för kyrkorna ”en stor utmaning att bidra till försoning på samma sätt som man framgångsrikt…

Ekumeniska samtal Moskva-Rom läggs på is

I höstas var den katolska och den rysk-ortodoxa kyrkan långt komna i förberedelserna för ett möte mellan påven Franciskus och Moskvapatriarkatet, men på grund av händelserna i Ukraina, då den grekisk-katolska kyrkan tog ledningen i protesterna mot president Viktor Janukovytj, har förhandlingarna ”tagit ett steg tillbaka”, enligt ärkebiskop Hilarion Alfeyev i…

Östra Ukraina: Vatikanen skapar nytt biskopssäte i Charkiv

På onsdagen beviljade påven Franciskus skapandet av ett nytt självständigt biskopssäte över en del av östra Ukraina. Enligt Vatikanradion skall det ärkebiskopliga exarkatet för den med Rom unierade grekisk-katolska kyrkan upprättas i Charkiv och Basiliusklostrets i Kiev hittillsvarande igumen, Vasyl Tuchapets, utses till dess innehavare. Med exarkat avses en förvaltningsenhet…

Rysk-ortodoxa kyrkan strikt neutral i Krimkonflikten

Den rysk-ortodoxa kyrkans förhållningssätt när det gäller konflikten på Krim har tilldragit sig stor internationell uppmärksamhet. På fredagen offentliggjorde Moskvapatriarkatet en förklaring beträffande Krim, som dagen dessförinnan formulerats av den Heliga Synoden för de största lokalkyrkorna. I den betonades att politiska åsikter, stats- och landgränser rörande kyrkans andliga rum inte…

Västra Ukraina: kyrkliga institutioner hjälper flyktingar från Krim

Kyrkliga institutioner i västra Ukraina förbereder sig för att kunna ta emot flyktingar från Krim. ”Alla Ukrainatrogna familjer kommer att lämna halvön, eftersom de känner sig otrygga”, sade den unierade biskopsvikarien Mykhailo Klapkiv från universitetsstaden Ivano-Frankivsk på onsdagen till hemsidan www.katholisch.de. Under tiden avser kyrkan att kostnadsfritt ställa en ambulans…

Kyrkan i Ukraina erbjuder vidareutbildning i hantering av posttraumatisk stress

Den ukrainska grekisk-katolska kyrkan erbjuder nu och kommande veckor fortbildningskurser för sina präster och medarbetare, i syfte att bättre kunna hantera och hjälpa människor som är traumatiserade på grund av oroligheterna och de våldsamma sammandrabbningarna i Kiev och i andra delar av Ukraina. Kurserna organiseras av erfarna präster tillsammans med…

Präster kidnappade på Krimhalvön

Flera grekisk-katolska präster har de senaste 48 timmarna blivit kidnappade på Krimhalvön.  Fader Mykola Kvych, en fältpräst som tjänstgjorde vid en ukrainsk marinbas blev bortförd från sin kyrka i går morse lördag 15 mars. Efter några timmars förhör genomfört av okända män – förmodligen tillhörande en lokal pro-rysk självförsvarsgrupp –…

Ärkebiskop Zollitsch: Ryssland bryter mot folkrätten

Ordföranden för den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, riktar skarp kritik mot Rysslands agerande i konflikten på Krim: ”När maktpolitiska ambitioner kommer i konflikt med folkrätten är freden bruten”, heter det i ett uttalande i tisdagens upplaga av Ruhr Nachrichten i Dortmund. Den ryska ledningens politik måste därför klart…

Landsomfattande minnesgudstjänster i Ukraina

Befolkningen i hela Ukraina hedrade under söndagen de drygt 80 personer som dödats i gatustriderna mellan polis och demonstranter. I de ortodoxa kyrkorna upplästes ett herdabrev från Moskvapatriarken Kirill I. I detta uttrycker han sin sitt medlidande med de anhöriga och uppmanar till ett slut på oroligheterna i Ukraina. Även…

Oro i Kiev i natt: Kyrkor stödjer de drabbade

En präst ber över stupade demonstranter i Kiev.  De senaste svåra oroligheterna i Kiev har enligt medieuppgifter i dag (19/2) orsakat minst 25 döda och över ett tusen sårade. Företrädare för Ukrainas olika trossamfund har under natten varit på plats för att stödja demonstranterna, ge tröst åt de sårade och anhöriga…

Signum © 2014 Alla rättigheter reserverade. Ansvarig utgivare Frans-J. Holin

All information på www.signum.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering. Signum är en del av Newmaninstitutet AB.