Tagged 'Ulrika Erlandsson'

Signum nr 1 på väg

Nu är årets första Signum på väg till prenumeranterna. Riktig långläsning erbjuds i Per Stobaeus redogörelse för händelseförloppet under och efter Stockholms blodbad. Tord Fornberg redogör för den mariologiska utvecklingen i den tidiga kyrkan, och Daniel Stattin reder ut viktiga…

Afrikan, kvinna, kristen

ERLANDSSON, ULRIKA I början av året deltog Ulrika Erlandsson i en fältstudieresa till Nigeria arrangerad av missionvetenskaplzga institutionen vid Uppsala universitet under ledning av Carl-Fredrik Hallencreutz. Hon förmedlar här några intryck. Medan kallelser till ordenslivet avtagit i det traditionellt kristna…