Tagged 'UN'

Vatkanen kräver en rättvisare global livsmedelspolitik

Vatikanens representant i FN efterlyser en rättvisare global livsmedelspolitik, vilken skall gagna människor snarare än att tillfredsställa vinstintressen. ”Vi måste respektera livet och göra minst ett minimum av mat tillgängligt för varje person, så att livet kan vara fortsätta vara…