Tagged 'ungdomar'

Unga katoliker, en komplex gemenskap

Som en del av förarbetet till biskopssynoden om ungdomar i höst skrevs ett dokument med frågor som är viktiga för katolska ungdomar i dag. Underlaget fick man bland annat genom diskussioner i en grupp i det digitala nätverket Facebook. Dit…

Slutdatum för världsvid enkät inför Ungdomssynoden

Den 31 december 2017 var sista dagen att besvara en världsomfattande rundfråga på Internet, som Vatikanen riktat till ungdomar om deras liv, inställningar och förhållande till medier. Enkäten är en del av förberedelserna inför den biskopssynod, som påven Franciskus kallat…

Franciskus uppmanar till bön för ungdomen

Med tanke på ungdomssynoden nästa år har påven Franciskus skrivit en förberedelsebön. I denna ber han för de modiga ungdomarna, ”som tar ansvar för sina liv och strävar de skönaste och mest meningsfulla sakerna i livet och alltjämt bevarar ett…

Påven uppmanar ungdomar att utforma framtiden

Påven Franciskus uppmuntrar ungdomar att aktivt forma sin framtid. Han räknar med unga människors beredvillighet, insats och förmåga att ta sig an viktiga utmaningar, att utforma framtiden och att ”ta avgörande steg” för att förändra världen. Detta säger han i…

Ungdomssynod 2018

I oktober 2018 blir det en premiär inom den katolska kyrkan. För första gången kommer ungdomarna att stå i centrum för synoden av alla världens katolska biskopar i Vatikanen. Efter de två tidigare biskopssynoderna om äktenskap och familj är temat…