Tagged 'ungdomsbrottslingar'

Franciskus tvättar tolv fångars fötter

Skärtorsdagens mässa kommer påven Franciskus att fira i ett ungdomsfängelse. Vatikanen meddelade på torsdagen att mässfirandet kommer att äga rum kl. 17.30 på fånganstalten Cas del Marmo i Rom. Påven kommer då att tvätta fötterna på tolv dömda ungdomar, för att påminna om hur…