Tagged 'universitet'

Vatikanen bekräftar oersättliga katolska univeritet

Vatikanen har bekräftat att de katolska universiteten är oersättliga. Världen ser sig ställd inför växande utmaningar, som kräver ”mogna och kompetenta personer”, heter det i ett budskap till ”nationella dagen” för Italiens katolska universitet, ett budskap som Vatikanen offentliggjorde i…