Tagged 'USA'

Möjliga vändpunkter i arbetet mot övergrepp

Den här veckan inträffar två viktiga händelser i den katolska kyrkans fortsatta kamp mot sexuella övergrepp. Det ena är höstmötet för biskopskonferensen i USA, USCCB, och det andra nya riktlinjer för det förebyggande arbetet i Italien som väntas från den…

Katolsk röstsplittring i amerikanska mellanårsvalet

De amerikanska mellanårsvalen till kongressen och delstatliga politiska ämbeten i tisdags uppvisade en katolsk röstsplittring mellan de två stora partierna. Enligt analysföretaget Pew Research Center som gått igenom data från vallokalsundersökningar ska 50 procent av de katolska väljarna ha stött…

Stora förändringar i amerikansk klimatopinion

En ny opinionsmätning genomförd av det amerikanska Michiganuniversitetets centrum för lokal, delstatlig och urban politik visar att färre amerikaner än tidigare tror att det saknas bevis för den globala uppvärmningen. En nyckel kan vara att en större andel än någonsin…