Tagged 'Vatikanarkvitet'

Utställning av dokument från Vatikanarkivet

För att fira 400 år visar Vatikanen upp 100 dokument från sitt hemliga arkiv. De har alla en anknytning till en historisk period mellan det åttonde och tjugonde århundradet. Utställningen med namnet “Lux in arcana – L’Archivio Segreto Vaticano si…