Tagged 'Vatileaks'

Tillbakablick på det ”påvliga året”

Varje år vid denna tid, ägnar sig de flesta amerikanska journalister som granskar juridik åt att gå igenom vad Högsta domstolen beslutat i ett försök att identifiera trender och teman i domstolens viktigaste avgöranden. Högsta domstolens år, som spänner mellan…

Påvens butler kvar i arresten

Benedictus XVI:s butler, misstänkt för att ha läckt dokument som visar på korruption i Vatikanen, nekades en begärd överföring till husarrest under torsdagen. Han får för närvarande stanna kvar i polisens ”safe room”, där han ber dagligen. Vatikanen har, enligt…

Kardinal Burke om Vatileaks och liturgi

Prefekten för Vatikanens högsta domstol beskrev läckandet av konfidentiella dokument i Vatikanen som ”ett allvarligt brott”, och sade att alla inblandade måste identifieras och ”erfara en lämplig straffpåföjd”. Kardinal Raymond L. Burke, prefekt för Signatura apostolica (den högsta domstolen), sade…

Bertone avgår i oktober?

Enligt söndagsnumret av den italienska dagstidningen Corriere della sera, som vanligtvis är väl underrättad om Vatikanens förhållanden, kommer påven att i oktober utnämna en ny kardinalstatssekreterare i stället för den nu 78-årige Tarcisio Bertone. Enligt samma källor är den franske…

Ett gott skratt med Berglins

Man vet inte om man ska skratta eller gråta när man tar del av rapporter om Vatileaks, påvens butler, sparkade bankchefer, och allmänt kaos i organisationen. I Svenska Dagbladet i dag får vi oss i alla fall ett gott skratt…

Vatileaks växer, påven utpressad i öppet brev

Skandalen med läckor av hemliga dokument från Vatikanen fortsätter att växa med nya läckta brev, och nu hotas påven själv av utpressare i ett öppet brev i en av Italiens största dagstidningar. Påvens butler, Paolo Gabriele, sitter i fängsligt förvar…

Vatileaks: Påvens butler arresterad

Vatikanen har stora problem med att hemliga dokument läcker ut till massmedier. Så sent som i förra veckan utgav den italienska journalisten Gianluigi Nuzzi en hel bok med läckta brev och faxmeddelanden från Vatikanen. I slutet av april tillsatte påven…

Vatileaks utreds

I dag kom ett meddelande från Vatikanens statssekretariat angående de så kallade Vatileaks i början av året, då konfidentiella dokument och brev ”läckte” från Vatikanen till massmedier. Meddelandet lyder: ”I kölvattnet av den senaste tidens läckor av konfidentiella dokument på TV,…

Vatileaks och journalistikens kris

– Propagandakrig i Vatikanen? Under årets första veckor publicerade olika italienska medier en rad dokument som uppgavs ha ”läckts” från Vatikanen, i synnerhet från Statssekretariatet. Dokumenten var av skiftande karaktär och värde. Vatikanens talesman Federico Lombardi jämförde det hela med…