Tagged 'vigningsämbete'

Kongress i Vatikanen om kvinnans roll i kyrkan

Kvinnans roll i den katolska kyrkan står i centrum för en kongress som inleddes i Vatikanen under torsdagen. Teologer, filosofer, medicinare och andra specialister från 25 länder dryftar fram till och med lördag hur den ökade närvaron av kvinnor i…