Tagged 'Vladimir Lenin'

Ortodox ledare vill förbjuda Lenins verk

En högt uppsatt ledare för den rysk-ortodoxa kyrkan har stöttat ett initiativ från den ryska kyrkan utomlands att böcker av Sovjetunionens grundare, Vladimir Lenin (1870-1924), skall förbjudas på grund av dess uppmaning till ”hat och extremism”. ”Tydliga bevis finns för…