Tagged 'Zeus'

Olympiska spel och religiös kult

För oxar var de olympiska spelen i det antika Grekland ingen bra tid. Varje gång slaktades hundra oxar på spelens tredje dag till Zeus ära. Det blodiga skådespelet visar tävlingarnas ursprung: redan pelasgerna, Greklands ursprungsbefolkning, ordnade tävlingar och religiösa ceremonier…