Toppmöte med världsreligionerna om den traditionella familjen

Endast en månad efter att den extraordinära synoden om familjen avslutats kommer påven Franciskus att öppna en interreligiös konferens om den traditionella familjen.

Många av diskussionerna vid synoden behandlade förslagen från kardinal Walter Kasper och andra angående möjligheten för frånskilda och omgifta katoliker att få ta emot kommunionen, samt kyrkans inställning till samboförhållanden och homosexuella relationer. Den 17–19 november skall toppmötet samlas under rubriken ”The Complementarity of Man and Woman”. Det arrangeras officiellt av Troskongregationen i samverkan med de påvliga råden för de kristnas enhet, respektive interreligiös dialog, samt familjen.

Prefekterna för dessa fyra organ skall hålla anföranden inför församlingen och påven Franciskus skall själv leda den första morgonsessionen, sedan prefekten för Troskongregationen, kardinal Gerhard Ludwig Müller, gett sina öppningsanmärkningar. Han har ju öppet motsatt sig kardinal Kaspers förslag om kommunion för frånskilda och omgifta katoliker.

Enligt den USA-baserade Catholic News Service kommer mer än 30 representanter för 23 länder att delta, från såväl olika kristna samfund, som från judendom, islam, buddhism, hinduism, jainism, taoism och sikhism. Syftet är att ”undersöka och förnya den sköna relationen mellan man och kvinna, samt stödja och stärka äktenskapet och familjen till mänsklighetens bästa”.

Även ärkebiskop Charles J. Chaput från Philadephia, som uttryckt starka reservationer om synoden kommer att delta. Andra bemärkta personer är Lord Jonathan Sacks [bilden], före detta överrabbin för Storbritannien, de anglikanska biskoparna Tom Wright och Michael Nazir-Ali, Rev. Rick Warren, förste pastor vid Saddleback Church i Kalifornien, samt syster Prudence Allen från Mercysystrarna, som för närvarande innehar lärostolen i filosofi vid St. John Vianneys teologiska seminarium i Denver och av påven Franciskus i september utnämndes till ledamot av den internationella teologiska kommissionen. Bland de ämnen som kommer att behandlas kan nämnas ”The Cradle of Life and Love – a Mother and a Father for the World’s Children” och “The Sacramentality of Human Love According to St. John Paul II”.

Konferensen äger rum under de skarpa motsättningarna mellan vissa kardinaler och kyrkliga ledare i efterspelet efter synoden om familjen.

Ärkebiskop Chaput, som inte själv deltog i synoden, säger att han är ”synnerligen upprörd” över debatten om kyrkans lära om homosexuella och omgifta katoliker och hävdar att synoden skickat ett förvirrande budskap, samt att ”förvirring kommer av djävulen”. Han förväntas stå som värd i Philadelphia i september 2015, då påven Franciskus skall delta i den världsomfattande ”World Meeting of Families”.

Hans kritik har gett eko hos kardinal Raymond Burke, för närvarande prefekt för ”Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura”, kyrkans ”högsta domstol”, fastän han sagt att han väntar sig bli avsatt från den posten. Han har liknat kyrkan vid ”ett skepp utan roder” i en intervju i den spanska katolska veckotidskriften Vida Nueva, låt vara att han inte talade mot påven personligen, men uttryckte oro över dennes ledarskap.

Ärkebiskopen av Dublin, Diarmuid Martin, som deltog i synoden, sade emellertid nyligen i en predikan i Dublin, att han var synnerligen förvånad ”över invändningarna från somliga inomkyrkliga kommentatorer om den nyss avslutade biskopssynoden, med anklagelser om förvirring där det inte råder någon förvirring, men som med sina uttalanden i själva verket skapat förvirring. En längtan efter visshet torde kunna tyda på personlig osäkerhet snarare än på en fast tro. En stark – och ortodox – tro fruktar aldrig att ta en diskussion.”

Christa Pongratz-Lippitt och James Roberts, The Tablet 2014-11-07