Turkiets första parlamentsbyggnad byggd på kristen kyrkogård

Den turkiska republikens första parlamentsbyggnad i Ankara är enligt uppgift uppförd på en kristen kyrkogård. Dessutom ska kristna och judiska gravstenar ha använts vid bygget, meddelade tidningen Radikal under måndagen och hänvisar till en publikation av den icke-statliga stiftelsen för historia. Byggnaden, i vilken det första post-osmanska parlamentet höll sitt konstituerande möte, används i dag som museum.

Radikal skriver att kunskapen om den första parlamentsbyggnadens uppförande innehåller en ”smärtsam symbolik”. Varje grävning frilägger spåren av en stat som gått obarmhärtigt fram med sina egna medborgare.

Premiärminister Recep Tayyip Erdogan orsakade i samband med årsdagen för folkmordet på armenierna i april tidningsrubriker genom det första officiella uttrycket för medlidande genom ett brev till armenierna. Tidningen betonar att man nu med tanke på parlamentsbyggnadens historia måste göra mer än att bara uttrycka sitt medlidande.

Kathpress 2014-05-05