Två mottagare av Joseph Ratzinger-priset 2019

Den kanadensiske katolske statsvetaren och filosofen Charles Taylor (87) tilldelas Joseph Ratzinger-priset för år 2019. Den andre pristagaren är teologen Paul Béré (53) från Burkina Faso, tillkännagav Stiftelsen Joseph Ratzinger/Benedictus XVI på måndagen i Vatikanen. Jesuiten Béré undervisar i bibelvetenskaper i Rom och Elfenbenskusten. Han engagerar sig i utbildning av afrikanska teologer, och han har även varit rådgivare vid åtskilliga biskopssynoder.

Charles Taylor. Foto: Wikimedia commons.

Taylor, som föddes år 1931 i Montréal, har tidigare varit professor i filosofi vid McGill-universitetet i Montréal och arbetar bland annat vid Institut für die Wissenschaften vom Menschen i Wien [ett självständigt institut för human- och beteendevetenskaper, ö.a.]. Han forskar inom moralfilosofi, liberalism, idén om multikulturella samhällen och på senare tid även religionsfilosofi.

Till hans senaste strävanden hör att rekonstruera källorna till en moral för den nya tiden. I förnekandet av dessa källor ligger, enligt Taylor, ansvaret för att den moderna tiden har utvecklats i felaktig riktning. I denna grundläggande strävan stämmer han överens med Joseph Ratzingers/Benedictus XVI:s teologi.

Den nionde prisceremonin för Ratzinger-priset äger rum den 9 november i Vatikanen. År 2018 gick priset till teologen Marianne Schlosser, verksam vid Wiens universitet, och den schweiziske stjärnarkitekten Mario Botta.

Kathpress 2019-09-30

Detta är en nyhetstext.