Uganda: biskop försvarar kyrkans talan i politiken

Ärkebiskopen i Ugandas huvudstad Kampala, Cyprian Kizito Lwanga, har tillbakavisat regeringspolitikers kritik mot kyrkan. Den katolska kyrkan i Uganda kommer även framdeles att inte tiga när det gäller politiska ämnen, sade han enligt dagstidningen Daily Monitor på torsdagen. Lwanga uppmanade den ansvarige ämbetsmannen att ”läsa och ta till er författningen innan ni kritiserar andra”.

I sitt nyårstal attackerade presidenten Yoweri Museveni [bilden] kritiker och kyrkoledare. ”Prästerna har inte befogenhet att kommentera dagsaktuella politiska skeenden, utan skall inrikta sig på ärlighet i stället för hyckleri”, enligt statsöverhuvudet.

Gemensamt med anglikanska och evangeliska kyrkliga företrädare fördömde Lwanga kritiken mot kyrkorna: ”Man vill få oss dithän att vi lägger av våra skrudar och kandiderar för politiska ämbeten för att ha rätt att yttra oss. Men detta är en del av våra uppgifter. Vi är inte intresserade av politiska ämbeten.”

Relationerna mellan kyrka och stat i Uganda håller på att bli mera och mer spända. Den senaste ordväxlingen gäller en omstridd författningsändring som ställer i utsikt att den 73-årige Museveni denna vecka skulle kunna upphäva åldersgränsen för presidentämbetet, som nu är satt till 75 år. Detta skulle tillförsäkra honom ytterligare en ämbetsperiod. Den katolska biskopskonferensen i landet har kritiserat beslutet och har tidigare förordat en folkomröstning.

Kathpress 2018-01-04