Undervisning av unga och kallelser tema för nästa biskopssynod

gmg_2016_-_tendopoli_dei_pellegriniVatikanen offentliggjorde häromdagen temat för 2018 års biskopssynod. Den kommer att fokusera på hur kyrkan bäst undervisar unga människor i den katolska tron och hjälper dem att urskilja Guds vilja och kallelse för deras liv. Den officiella rubriken för biskopssynodens 50:e generalförsamling, som kommer att samlas i Rom i oktober 2018, blir ”Unga människor, tron och urskiljningen av kallelser”. [Bilden är från Världsungdomsdagen i Krakow 2016.]

Temat sägs vara en följd av frågeställningar som väcktes under biskopssynoderna om familjen 2014–2015, vilka påven Franciskus också berörde i sin så kallade post-synodala apostoliska uppmaning Amoris laetitia. Syftet sägs, i den officiella kommunikén från Vatikanen, vara att bättre kunna ”följa unga människor på deras väg mot mognad så att de, genom en process av urskiljning, kan förstå Guds plan för deras liv och förverkliga den i glädje” och så aktivt medverka i ”uppbyggnaden av kyrkan och samhället”. Heliga stolens nye presschef Greg Burke sade till journalister efter att temat hade presenterats att det inte specifikt handlar om celibatet eller prästämbetet utan är ”bredare”. Andliga kallelser kommer säkert att vara en del, men temat sträcker sig ”mycket vidare”.

Generalförsamlingen för biskopssynoden möts normalt vart tredje år med uppgiften att diskutera aktuella frågor av särskild vikt för kyrkan och ge påven råd och inspiration i ledningen av kyrkan. Påven kan också när han vill kalla till en extraordinarie synod om han tycker att ett tema behöver diskuteras grundligare, vilket Franciskus gjorde 2014. Inför varje synod väljer påven temat och ger så Rådet för biskopssynodens generalsekretariat uppgiften att förbereda det praktiska. Vid avslutningen av 2015 års synod utsåg påven 15 kardinaler och biskopar till ledamöter i detta råd. Bland dem märks kardinal Robert Sarah, chef för Gudstjänstkongregationen, kardinal George Pell, chef för Ekonomisekretariatet i Vatikanen, kardinal Wilfrid Napier, ärkebiskop av Durban, kardinal Marc Ouellet, chef för Biskopskongregationen, kardinal Christoph Schönborg, ärkebiskop av Wien, kardinal Vincent Nichols, ärkebiskop av Westminster, kardinal Oswald Gracias, ärkebiskop av Bombay, ärkebiskopen av Philadelphia Charles Chaput och den kaldeiske patriarken av Babylon, ärkebiskop Louis Raphael Sako.

Catholic News Agency, 2016-10-06