UNT: katolsk och internationell versus SD och nationell

I dagens UNT lyfts katolska kyrkans internationella karaktär fram som en motvikt till de värderingar som ligger bakom Sverigedemokraternas motion med avseende på folkbildning. Den politiske chefredaktören på Upsala Nya Tidning, Håkan Holmberg, kommenterar SD:s motion utan att i ledartexten nämna just den katolska kyrkan. Men i bildtexten betraktas det katolska som ett positivt alternativ till nationalistiska tendenser: ”Katolsk och internationell. Alltså ett hot mot SD:s nationella projekt. Bild från mångfaldsmanifestation 2003.” Se artikel och bild via denna länk här

Red. 2014-11-30

http://www.unt.se/asikt/ledare/sd-vill-likrikta-folkbildningen-3486331.aspx