Utbildning och hopp i flyktingläger

Den bild som i medier oftast visas av flyktingläger i Afrika och Mellanöstern är hopplösa, permanentade rader av tält och misär. Få skulle betrakta dessa som potentiella campus för högre studier, men det är vad jesuiterna gör dem till genom programmet Jesuit Worldwide Learning som utgår från jesuitdrivna universitet och institutioner i USA, Europa och Asien.

Programmets syfte är att tillgängliggöra högre utbildning för människor som lever i marginalerna. Verksamheten i flyktingläger har också som mål att på sikt hjälpa till med att finna permanent, säkert boende, exempelvis genom att möjliggöra studier vid universitet i västvärlden eller ge efterfrågad kompetens som i sin tur kan leda till anställning och anständigt boende.

I dag har mer än 5 000 studenter från över 20 länder genomgått studieprogram i flyktingläger i Malawi, Kenya, Sri Lanka, Afghanistan och norra Irak. Undervisningen är på engelska, så de som ansöker behöver skriva en kort essä för att visa att de behärskar språket tillräckligt. Kärnan i utbildningen är humaniora, och studenterna kan läsa lärarprogram, freds- och konfliktstudier, hållbar agronomi, handel eller andra ämnen som har direkt relevans för det samhälle de lever i. Kurserna hålls huvudsakligen online på soldrivna bärbara datorer eller surfplattor som ger tillgång till hela universitetsbibliotek, och utbildningspaketet innehåller reservgeneratorer och annan hårdvara som möjliggör studier under svåra förhållanden.

Crux rapporterar från ett flyktingläger i Kenya om de ovanligt svåra studieförhållanden som blir när många olika bakgrunder samsas på samma yta och stammar som traditionellt legat i konflikt tvingas bo grannar. Pater John P. Fitzgibbons, från Regis University i Denver, på besök i lägret för att dela ut diplom konstaterar med sorg att det är svårt att slussa duktiga och motiverade studenter vidare till högre studier i USA, på grund av reserestriktionerna nuvarande administration lagt på resande från vissa (muslimska) länder. Han kommenterar att studenterna är ”oerhört beslutsamma, tuffa, uthålliga, fulländade överlevare … Jag oroar mig för deras boende … Jag oroar mig för att vi i väst missar båten när det gäller att förstå hur fantastiska dessa människor är.”

Även om programmet huvudsakligen bygger på västvärldens förståelse av utbildning, inspireras man av sin omgivning och arbetar med förnyelse och anpassning.

I slutänden, säger Fitzgibbons, vill man inte missa vad studenterna själva kan bidra med, och han tillägger att västvärlden bättre måste förstå att ”de har massor att lära oss”.

Red 2018-08-10

Källa: Crux

https://www.jwl.org/en/home