Utgivningsdagar

Signum har under 2019 följande utgivningsdagar:

Nummer 1   30 januari
Nummer 2     8 mars
Nummer 3   12 april
Nummer 4   24 maj
Nummer 5     5 juli (OBS ändrat datum!)
Nummer 6     6 september
Nummer 7   25 oktober
Nummer 8   13 december