Utgivningsdagar

Signum har under 2014 följande utgivningsdagar:

Nummer 1    31 januari
Nummer 2    21 mars
Nummer 3    2 maj
Nummer 4    27 juni
Nummer 5    12 september
Nummer 6    17 oktober
Nummer 7    14 november
Nummer 8    12 december