Utgivningsdagar

Signum har under 2015 följande utgivningsdagar:

Nummer 1    30 januari
Nummer 2    20 mars
Nummer 3    8 maj
Nummer 4   22 juni (OBS ändrat)
Nummer 5    11 september
Nummer 6    16 oktober
Nummer 7    20 november
Nummer 8    18 december