Utgivningsdagar

Signum har under 2017 följande utgivningsdagar:

Nummer 1   3 februari
Nummer 2     17 mars
Nummer 3   24 april
Nummer 4   29 maj
Nummer 5     30 juni
Nummer 6     8 september
Nummer 7   27 oktober
Nummer 8   15 december