Utgivningsdagar

Signum har under 2018 följande utgivningsdagar:

Nummer 1   31 januari
Nummer 2     9 mars
Nummer 3   13 april
Nummer 4   25 maj
Nummer 5     25 juni
Nummer 6     7 september
Nummer 7   26 oktober
Nummer 8   14 december