Utgivningsdagar

Signum har under 2016 följande utgivningsdagar:

Nummer 1   29 januari
Nummer 2     4 mars
Nummer 3   15 april
Nummer 4   27 maj
Nummer 5   27 juni
Nummer 6     9 september
Nummer 7   28 oktober
Nummer 8   16 december