Utvisning hotar jesuitpräst i Syrien

Grundaren av den katolska munkgemenskapen Mar Moussa i Syrien, jesuitpater Paolo Dall’Oglio, hotas av utvisning. Om det berättade Vatikanradion och italienska tidningar i måndags. Jesuiten som levat ca 30 år i Syrien, har dragit på sig Bashar al-Assad regimens vrede med ett uttryck i en rundskrivelse inför den stundande julen. Dall’Oglio förespråkar där införande av åsiktsfrihet och en stegvis övergång till en ”mogen demokrati” i landet.

Som tidningen Il Giornale skriver, vädjade ledaren för Mar Moussa till den nyblivne italienska ministern för utvecklingshjälp, Andrea Riccardi, att verka för att det inte skall komma till stor blodsspillan. Enligt Vatikanradion förhandlar katolska kyrkan för närvarande med myndigheterna om inte Dall’Oglio likväl kan stanna kvar i landet.

Grundaren av Mar Moussa har under de gångna månaderna gång på gång enträget uppmanat till åtgärder som kan förhindra ett inbördeskrig och leda till en nationell försoningsprocess. Han kräver också att president Bashar al-Assads regering skall förhandla med de oppositionella. I sitt rundbrev inför julen, som publicerades i en missionstidskrift, uttrycker Dall’Oglio oro inför framtiden: ”Kommer vårt land att kunna bestå som en enhet? och om svaret är Ja, i vilken form? Kommer vårt folk att bli en demokrati, som respekterar alla sina medborgare?”

Hitintills har den syriska Röda Halvmånen och andra hjälpgrupper stått för merparten av hjälpen till de behövande, eftersom Damaskus har starkt begränsat möjligheterna för utländska organisationer att komma in i landet. Kraven på att inrätta humanitär korridorer eller säkerhetszoner för hjälporganisationer har ännu inte gett några resultat. Dessutom måste man uppge vad Syriens befolkning verkligen är i behov av.

Sedan man började slå ner på proteströrelsen mot Syriens statschef Bashar al-Assad i mars i år har 3 500 människor blivit dödade enligt uppskattningar av FN.

Kathpress 2011-11-28