Varför öppnas utställningslokaler för bilar men inte kyrkor?

Den engelske kardinalen Vincent Nichols, ärkebiskop av Westminster, och den främste företrädaren för den katolska kyrkan i England och Wales, riktade sig till den brittiska regeringen och dess politik för nedstängning för att hindra smittspridning av coronaviruset i sin predikan i Pingstdagens webbsända högmässa från Westminsterkatedralen i London.

Kardinal Nichols frågade varför regeringen när den nu börjar lätta på restriktionerna inte har satt något datum för när landets kyrkor ska få öppna igen efter pandemistängningen. I regeringens plan för stegvis öppnande av landet från 1 juni finns inte kyrkor eller andra publika, religiösa lokaler och utrymmen med.

Kardinalen påpekade att brittiska kyrkor och samfund accepterade regeringens beslut den 20 mars att stänga ”på grund av att skyddet av liv krävde det”. Men, fortsatte han, premiärministerns tillkännagivande den gångna veckan om att ”vissa inomhusytor för försäljning kan öppna imorgon och de flesta affärer den 15 juni väcker genast frågan varför kyrkor ska förbli stängda”. Det vill säga: utställningslokaler för till exempel bilar får nu återigen hålla öppet för allmänhetens besök, men inte kyrkor. Om inte annat, menade kardinalen, har den pågående pandemin visat ”ännu tydligare den viktiga rollen för tron i samhället”, både i allt som gjorts och görs av människor och grupper med religiösa drivkrafter för att lindra och bekämpa pandemin inom vård och annan hjälp, och i behovet av bön och reflektion.

”Att öppna kyrkorna, även bara för enskild bön, hjälper att nära trons vitala bidrag till vårt gemensamma goda”, menade kardinal Nichols och påpekade att landets katolska biskopar är övertygade om att de kan öppna kyrkorna igen på ett säkert sätt som följer de riktlinjer som regeringen har slagit fast när det gäller återöppningen av offentliga verksamheter i landet.

Ön Guernsey i Engelska kanalen, som är ett självstyrande brittiskt kronterritorium och formellt inte en del av Förenade kungariket, och som därmed kan bestämma sina egna regler, kommer däremot att från och med 1 juni att tillåta vad som då blir de första offentliga mässorna på de brittiska öarna sedan stängningen på grund av coronapandemin.

Storbritannien är ett av de länder som har drabbats hårdast av coronavirusets spridning. Med en befolkning på 67 miljoner invånare har Förenade kungariket noterat mer än 274 000 dokumenterade fall av coronasmitta och lite mer än 38 000 dödsfall fram till och med den 30 maj, enligt Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center.

Catholic News Agency, 2020-05-30

Detta är en nyhetstext vars källa finns här