Vatikanen betonar i FN rätten att förbli i sitt hemland

En representant för Vatikanen betonade i ett anförande inför ett möte i Förenta Nationerna rörande migration och utveckling ”rätten att förbli i sitt hemland i värdighet, fred och säkerhet”.

Jesuitpater Michael Czerny, undersekreterare i sektionen för migranter och flyktingar i dikasteriet för befordrandet av integrerad mänsklig utveckling, sade vid ett möte den 24 juli att ”ingen får tvingas lämna sitt hemland på grund av bristen på utveckling och fred. Rätten att stanna bidrar till en fokusering på det internationella samfundets ansträngningar i dess primära uppgift att säkerställa en hållbar och integrerad mänsklig utveckling för alla folk i deras ursprungsländer”.

Pater Czerny upprepade påven Franciskus upprop att välkomna, skydda, främja och integrera migranter. Han betonade också att migranterna har skyldighet att ”respektera de värden, traditioner och lagar som råder i det samhälle som tar emot dem”, men betonade också att de lokala fattiga inte får glömmas i sammanhanget.

De samhällen som tar emot dem måste ges tillräckligt stöd att integrera dem på ett sätt som inte lämnar de lokala fattiga utanför. Ett sätt att åstadkomma detta är att vidta ekonomiska åtgärder i vilka man procentuellt avsätter medel av dem som tillfaller migranter och flyktingar till infrastruktur till förmån för lokala familjer och grupper som lider under ogynnsamma ekonomiska och sociala förhållanden.

Catholic Culture, World News, 2017-07-26