Vatikanen erkänd som egen ekonomi

Styrelsen för EPC, European Payments Council (ungefär ”rådet för europeiska betalningar”), har erkänt Vatikanstatens och Heliga stolens ekonomiska system. Därmed kan Vatikanen från och med 1 mars 2019 ingå i Europas betalningsstruktur, SEPA.

Det kan se ut som en förändring som främst rör ekonomer och specialintresserade, men innebär i praktiken att transaktioner mellan Vatikanstaten och länder som ingår i SEPA (EU-länderna plus ytterligare Europeiska länder som inte är EU-medlemmar, som Norge och Schweiz) blir betydligt enklare.

Förändringen kommer efter att Vatikanstaten sett över sitt finansiella regelverk och infört fler mekanismer för insyn och kontroll. Nästa steg är att även ”Vatikanbanken” IOR ska ansöka om att få ingå i det europeiska systemet, och då kunna redovisa såväl tillräcklig teknisk kompetens som tillräckligt anpassat regelverk.

Red. 2018-12-03

Källor CNA här och EPC här och SEPA här