Vatikanen tar diplomatiskt initiativ för kristna i Irak

Vatikanen har tagit ett diplomatiskt initiativ till stöd för de hotade kristna i Irak. I en skrivelse till regeringar i över 170 stater uppmanar man dem att hjälpa kristna kyrkor i Mosul i norra Irak och andra regioner i Mellanöstern.

Vatikanens statssekretariat har skickat en officiell diplomatisk skrivelse till samtliga sändebud ackrediterade vid Heliga stolen. Denna så kallade ”verbalnoten” innehåller påvens senaste appell om hjälp till de kristna och den skall lämnas vidare till respektive regeringar.

Vatikanen hoppas att den internationella gemenskapen kan ta ”till sitt hjärta” det svår läget för kristna i Mellanöstern. Enligt Vatikanens ”utrikesminister” ärkebiskop Dominique Mamberti följer statssekretariatet situationen för de kristna i regionen ”med den allra största oro”. Det som står på spel gäller grundläggande principer för mänsklig värdighet och fredlig samlevnad.

Med skrivelsen vill Vatikanen påminna om att de kristna har levt i Irak och andra områden i Mellanöstern ända sedan kyrkans begynnelse och att de lämnat betydande bidrag till dessa samhällens utveckling.

Vid sin senaste Angelus bön i söndags manade påve Franciskus parterna att lösa konflikterna inom området med dialog.

Kathpress 2014-07-30

http://www.dn.se/nyheter/sverige/manifestationer-for-forfoljda-kristna-i-irak-och-syrien/