Vatikanstaten slimmar sin förvaltning

Påven Franciskus har utfärdat en ny lag rörande ledningen av Vatikanstaten. Det på torsdagen offentliggjorda regelverket syftar bland annat till att skapa en slimmare förvaltning och en intern controller-avdelning. Målet är rationalisering, bättre ekonomisk förvaltning, mera ansvarsfullhet, förenklingar och högre transparens, heter det i de kommentarerna till lagstiftningen. Den nya ”Lagen om ledningen för Vatikanstaten” ersätter motsvarande lagstiftning utfärdad 2002 av påven Johannes Paulus II och skall träda i kraft den 7 juni 2019.

Bland annat kommer antalet enskilda enheter underställda det ledande generalsekretariatet att reduceras från nio till sju. Underställda kontor kommer att slås samman. Inom generalsekretariatet kommer det framdeles att finnas en ny ”Enhet för kontroll och inspektion” som får till uppgift att övervaka hur av normer och förfaranden efterlevs, ävensom effektiviteten.

Den ekonomiska förvaltningsenheten skall, förutom ackvisition och förvaltning, också ansvara för bokföring och revision. Enligt riktlinjerna för säkerhet och civilskydd blir det en ändring så att kommendanten för det påvliga gendarmeriet inte länge automatiskt också blir chef för säkerhetstjänsten. Uttryckligen omnämns uppgifterna som personskyddet av påven och samverkan med utländska och internationella polismyndigheter. För brandförsvaret, som också underställs denna myndighet, är det en nyhet att frivilliginsatserna koordineras.

Myndigheten för museer och föremål av kulturellt värde får också utvidgade befogenheter rörande ekonomiskt bruk och värdering av kulturgods. Påvliga villor, som till exempel det tidigare sommarresidenset Castel Gandolfo, kommer också att underställas denna myndighet i vad gäller deras utnyttjande som muséer.

Ledningen av Vatikanstaten är det så kallade Governatoratet, som grundades genom Lateranfördraget den 11 februari 1929. I spetsen för den står sedan 2011 den italienske kuriekardinalen Giuseppe Bertello. Påven Franciskus tog 2013 in honom även i det råd av kardinaler som skall svara för reformen av kyrkans ledning.

Kathpress 2018-12-06