Vetenskapliga foton publicerade på svepduken i Turin

På en ny webbsida, med troende och forskare som främsta målgrupper, publiceras nu en samling fotografier av svepduken i Turin, tagna av en vetenskaplig fotograf som deltog i det forskningsprojekt som under hundratals timmar har genomfört många tester på duken.

Svepduken i Turin är en linneduk, drygt fyra och en halv meter lång och lite mer än en meter bred, vilken visar bilden av en man som har torterats och korsfästs. Många katoliker tror att detta är den svepning som Jesus begravdes i efter att han hade dött på korset.

Mellan 1977 och 1981 undersöktes duken noggrant av en rad forskare inom olika discipliner från universitet och myndigheter i USA. Slutsatsen från studierna var att dukens bild föreställer en verklig människa, en piskad och korsfäst man” och att bilden inte är ”en produkt av någon konstnär”. Blodresterna på duken visade sig vara verkliga och att det inte fanns några rester av färgämnen på dukens fibrer samtidigt som det kunde klarläggas att ”det har varit en direktkontakt mellan duken och en kropp” som förklarar blod och märken av sår på duken. Detta utan att kunna förklara själva bilden som påminner om ett fotografiskt negativ. Den typ av kemiska förändringar som har förevarit i dukens fibrer och åstadkommit bilden liknar sådana som följer av påverkan från hög värme. Dock finns ingen vetenskaplig förklaring till varifrån denna skulle ha kommit.

Vernon Miller var officiell vetenskaplig fotograf under forskningsprojektet. Nu har hans vanliga fotografier och förstorade mikrofoton gjorts fritt tillgängliga online. Där kan den intresserade också ladda ner fotografier som har tagits med ultraviolett ljus. Upphovsmännen bakom webbplatsen säger att det varit Millers önskan att hans fotografier skulle digitaliseras och göras tillgängliga för dem som inte har sett dem. Webbsidan är den första som publicerar en helt digitaliserad och digitalt organiserad katalog över Millers arbete.

Fotografen Miller har själv erkänt kraften i bilderna på duken och en gång påpekat att fram till uppfinnandet av fotografikonsten hade människor bara kunnat ana en svag bild. ”Det krävdes kamera, med dess negativa bild, för att kunna uppfatta den”, sade han just efter att forskningsprojektet hade avslutats.

Svepduken har funnits i Turin i Italien sedan 1578 och varit föremål för tusentals vetenskapliga undersökningar. Sammantaget mer än 32 000 fotografier uppges ha tagits av den. Den Katolska kyrkans officiella uppfattning om duken är helt neutral.

Catholic Herald, 2019-04-12

Webbsidan med fotografier finns via länken här