”Ungdom en värld” stödjer kampen mot barnarbete.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Barn har rättigheter!” Med det konstaterandet stödjer ”Ungdom en värld” kampen mot barnarbete och hävdar barens rätt till skolundervisning. Enligt ett utskick från en kyrklig organisation för utvecklingsfrågor är för närvarande 215 miljoner barn i världen tvingade att bidra till familjens försörjning. ”Under ofta svåra förhållanden tillverkar de fyrverkeripjäser, arbetar i gruvor eller syr fotbollar.” Det ofta tunga arbete är ett svårt hot mot barnens hälsa och kan leda till livslånga skador, betonar ”Ungdom en värld”.

Enligt organisationen EZA, som verkar i Don Boscos anda, är skolutbildning en avgörande faktor i kampen mot slavarbete. Bara så kan de unga få en chans att förstå sina rättigheter, skaffa sig ett arbete och senare i livet, när de själva bildar familj, se till att deras barn får möjlighet att gå i skolan. Denna övertygelse utgör grunden för de världsvida skolprojekt, som ”Ungdom en värld” driver tillsammans med Don Boscos salesianer och Don Bosco systrarna. Barn har rätt att få skolundervisning ”och därmed en chans till en bättre framtid”.

Med exempel från Indien åskådliggöra ”Ungdom en värld” barnarbetets realitet: I denna blivande världsmakt är uppskattningsvis tolv miljoner barn mellan fem och fjorton år tvingade att arbeta. Enligt projektledare Reinhard Heiserer ”är orsaken mestadels föräldrarnas fattigdom och skulder”. De tjänar inte tillräckligt för att kunna föda sina barn och därför är den enda utvägen för familjen att också barnen hjälper till.

Särskilt för flickor är situationen dramatisk. De hålls ofta i hushållsarbete och är där ”skyddslöst utlämnade till sina arbetsgivare”, berättar pater Thomas Koshy från Don Boscos salesianer. Projektpartnern till ”Barn en värld” fortsätter: ”Barnen måste som regel arbeta 15 timmar om dagen och blir ofta slagna och sexuellt utnyttjade.”

Katpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Barn har rättigheter!” Med det konstaterandet stödjer ”Ungdom en värld” kampen mot barnarbete och hävdar barens rätt till skolundervisning. Enligt ett utskick från en kyrklig organisation för utvecklingsfrågor är för närvarande 215 miljoner barn i världen tvingade att bidra till familjens försörjning. ”Under ofta svåra förhållanden tillverkar de fyrverkeripjäser, arbetar i gruvor eller syr fotbollar.” Det ofta tunga arbete är ett svårt hot mot barnens hälsa och kan leda till livslånga skador, betonar ”Ungdom en värld”.

Enligt organisationen EZA, som verkar i Don Boscos anda, är skolutbildning en avgörande faktor i kampen mot slavarbete. Bara så kan de unga få en chans att förstå sina rättigheter, skaffa sig ett arbete och senare i livet, när de själva bildar familj, se till att deras barn får möjlighet att gå i skolan. Denna övertygelse utgör grunden för de världsvida skolprojekt, som ”Ungdom en värld” driver tillsammans med Don Boscos salesianer och Don Bosco systrarna. Barn har rätt att få skolundervisning ”och därmed en chans till en bättre framtid”.

Med exempel från Indien åskådliggöra ”Ungdom en värld” barnarbetets realitet: I denna blivande världsmakt är uppskattningsvis tolv miljoner barn mellan fem och fjorton år tvingade att arbeta. Enligt projektledare Reinhard Heiserer ”är orsaken mestadels föräldrarnas fattigdom och skulder”. De tjänar inte tillräckligt för att kunna föda sina barn och därför är den enda utvägen för familjen att också barnen hjälper till.

Särskilt för flickor är situationen dramatisk. De hålls ofta i hushållsarbete och är där ”skyddslöst utlämnade till sina arbetsgivare”, berättar pater Thomas Koshy från Don Boscos salesianer. Projektpartnern till ”Barn en värld” fortsätter: ”Barnen måste som regel arbeta 15 timmar om dagen och blir ofta slagna och sexuellt utnyttjade.”

Katpress