”Way of Hope”: Andlig-politisk impuls i kristider

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Om vi fortsätter som hittills, då kommer vi inte att kunna fortsätta särskilt länge till”. Denna varning, formulerad av initiativtagaren till ”Way of Hope”, Fery Berger, fick stå som motto när några andligt-politiskt likasinnade samlades i staden Weiz i Österrike för att för tredje gången hålla ett möte med företrädare för politik, näringsliv, vetenskap och religion och tillsammans söka efter en utväg ur den globala krisen.

”Way of Hope”, som har uppkommit ur ”Staden Weizers Pingstvision”, är ett konfessionellt och partipolitiskt obundet nätverk av människor, som vill att deras andliga erfarenheter också skall bli bestämmande för deras samhälleliga handlande. Personer såsom Caritas president Franz Küberl, klimatforskaren Helga Kromp-Kolb, språkrör för Attac Christian Felber och före detta vicekanslern Josef Riegler har anslutit sig som ”följeslagare på vägen”.

Franz Küberl, som inte kunde närvara personligt denna gång på grund av en Asien resa, deltog genom ett ställa en diskussionsfråga: Vilka i vårt land är på allvar bredda att överge sin destruktiva livsstil? ”Vi vill överföra vår kultur till hela världen, men det är ju väl känt att om alla levde som vi, skulle världen inte bestå särskilt länge”, var hans budskap. Caritas president fordrar att vi i Europa skall bli så sociala att det finns en möjlighet för alla människor. Bara så finns det ”en möjlig framtid”.

Franz Küberl kräver en effektiv bekämpning av fattigdom: ”De samhällen mår överlag bättre, där klyftan mellan fattiga och rika är liten.

Attac-rörelsens företrädare Felber argumenterade för tre konkreta alternativa modeller som alla kunde delta i: förverkligandet av idén om en ”demokratisk bank”, en ekonomi för det gemensammas bästa samt en demokratimodell som inte bara ger röst och makt åt en liten elit. ”Målet med vårt näringsliv kan inte vara att förmera kapital. Ju mer solidariskt, ekologiskt, demokratiskt och framförallt meningsfullt som näringslivet agerar, ju mer framgångsrikt kommer det att vara.”

Också den före detta vicekanslern Josef Riegler pläderade i Weiz genomgripande förändringar i riktning mot ett eko-socialt näringsliv: nödvändigheten av en rättvis världshandel, av världsomspännande sociala ramverk, ett världsomfattande, rättvist system för beskattning och finansiering. Som konkreta åtgärder rekommenderade Riegler ett stop för skatteparadis, skatt på spekulativa finanstransaktioner och begränsat inflytande för ratinginstitut – ”de har helt mist sin styrförmåga”.

Också inom religionens område finns nu ett motstånd mot det ekonomiska och ekologiska ”lämmeltåget”, berättar Fery Berger på måndagen för Kathpress. Det har grundats en interreligiös kärngrupp med bland andra den nye serbisk-ortodoxa biskopen Andrej Cilerdzic, och Tarafa Baghajati från ”Initiativ muslimska österrikare” samt med Sr. Ishpriya, som länge varit verksam i Weiz. De förslag med andligt budskap som framfördes vid mötet i Weiz möttes denna gång av brett instämmande, vilket särskilt gladde Berger.

Ett forum i ”Way of Hope”, det som kallar sig ”Oikumene”, kommer att ta sig an inomkyrkliga reformsträvanden. I detta verkar bland andra den lutherska biskopen Herwig Sturm, Wiens ärkearkivarie Annemarie Fenzl, den katolske bibelvetaren Walter Kischschläger samt presidenten i katolsk aktion i Steiermark, Hans Putzer.

I detta tredje möte för ”Way of Hope” har ytterligare kontaktnät knutits mellan de som är villiga att förändras. Särskilt glädjande är de tilldragelser som inte går att planera i förväg som till exempel det forskningsprojekt som planerats i forum ”naturvetenskap-andlighet” under ledning av psykologen docent Annemarie Seither-Preisler. Man skall där belysa trosprocessen och meditation med hjälp av den senaste hjärnforskningen. (ytterligare information finns på www.wayofhope.info)

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Om vi fortsätter som hittills, då kommer vi inte att kunna fortsätta särskilt länge till”. Denna varning, formulerad av initiativtagaren till ”Way of Hope”, Fery Berger, fick stå som motto när några andligt-politiskt likasinnade samlades i staden Weiz i Österrike för att för tredje gången hålla ett möte med företrädare för politik, näringsliv, vetenskap och religion och tillsammans söka efter en utväg ur den globala krisen.

”Way of Hope”, som har uppkommit ur ”Staden Weizers Pingstvision”, är ett konfessionellt och partipolitiskt obundet nätverk av människor, som vill att deras andliga erfarenheter också skall bli bestämmande för deras samhälleliga handlande. Personer såsom Caritas president Franz Küberl, klimatforskaren Helga Kromp-Kolb, språkrör för Attac Christian Felber och före detta vicekanslern Josef Riegler har anslutit sig som ”följeslagare på vägen”.

Franz Küberl, som inte kunde närvara personligt denna gång på grund av en Asien resa, deltog genom ett ställa en diskussionsfråga: Vilka i vårt land är på allvar bredda att överge sin destruktiva livsstil? ”Vi vill överföra vår kultur till hela världen, men det är ju väl känt att om alla levde som vi, skulle världen inte bestå särskilt länge”, var hans budskap. Caritas president fordrar att vi i Europa skall bli så sociala att det finns en möjlighet för alla människor. Bara så finns det ”en möjlig framtid”.

Franz Küberl kräver en effektiv bekämpning av fattigdom: ”De samhällen mår överlag bättre, där klyftan mellan fattiga och rika är liten.

Attac-rörelsens företrädare Felber argumenterade för tre konkreta alternativa modeller som alla kunde delta i: förverkligandet av idén om en ”demokratisk bank”, en ekonomi för det gemensammas bästa samt en demokratimodell som inte bara ger röst och makt åt en liten elit. ”Målet med vårt näringsliv kan inte vara att förmera kapital. Ju mer solidariskt, ekologiskt, demokratiskt och framförallt meningsfullt som näringslivet agerar, ju mer framgångsrikt kommer det att vara.”

Också den före detta vicekanslern Josef Riegler pläderade i Weiz genomgripande förändringar i riktning mot ett eko-socialt näringsliv: nödvändigheten av en rättvis världshandel, av världsomspännande sociala ramverk, ett världsomfattande, rättvist system för beskattning och finansiering. Som konkreta åtgärder rekommenderade Riegler ett stop för skatteparadis, skatt på spekulativa finanstransaktioner och begränsat inflytande för ratinginstitut – ”de har helt mist sin styrförmåga”.

Också inom religionens område finns nu ett motstånd mot det ekonomiska och ekologiska ”lämmeltåget”, berättar Fery Berger på måndagen för Kathpress. Det har grundats en interreligiös kärngrupp med bland andra den nye serbisk-ortodoxa biskopen Andrej Cilerdzic, och Tarafa Baghajati från ”Initiativ muslimska österrikare” samt med Sr. Ishpriya, som länge varit verksam i Weiz. De förslag med andligt budskap som framfördes vid mötet i Weiz möttes denna gång av brett instämmande, vilket särskilt gladde Berger.

Ett forum i ”Way of Hope”, det som kallar sig ”Oikumene”, kommer att ta sig an inomkyrkliga reformsträvanden. I detta verkar bland andra den lutherska biskopen Herwig Sturm, Wiens ärkearkivarie Annemarie Fenzl, den katolske bibelvetaren Walter Kischschläger samt presidenten i katolsk aktion i Steiermark, Hans Putzer.

I detta tredje möte för ”Way of Hope” har ytterligare kontaktnät knutits mellan de som är villiga att förändras. Särskilt glädjande är de tilldragelser som inte går att planera i förväg som till exempel det forskningsprojekt som planerats i forum ”naturvetenskap-andlighet” under ledning av psykologen docent Annemarie Seither-Preisler. Man skall där belysa trosprocessen och meditation med hjälp av den senaste hjärnforskningen. (ytterligare information finns på www.wayofhope.info)

Kathpress