100 år sedan Herman Seiler föddes

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Det förflutna är mitt nu och mitt nu är något av min framtid.” Så skrev pater Herman Seiler i sin bok Döden – och vad kommer sedan? Teologiska reflektioner kring de yttersta tingen. Katolska Bokförlaget 1988.

Det är idag 100 år sedan pater Seiler föddes i Brig i Schweiz. Kanske kan denna aforism också säga något om Signum, tidskriften som pater Seiler grundade. Vi hoppas att den anda av uppbrott, dialog, samtal och dessutom viljan och förmåga att möta nya frågor som var så utmärkande för tidskriftens grundare också kommer att löpa som en röd tråd in i Signums framtid. Hans medarbetare minns honom med stor tacksamhet. Pater Seiler avled 1998.
Anna Maria Hodacs 2010-03-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Det förflutna är mitt nu och mitt nu är något av min framtid.” Så skrev pater Herman Seiler i sin bok Döden – och vad kommer sedan? Teologiska reflektioner kring de yttersta tingen. Katolska Bokförlaget 1988.

Det är idag 100 år sedan pater Seiler föddes i Brig i Schweiz. Kanske kan denna aforism också säga något om Signum, tidskriften som pater Seiler grundade. Vi hoppas att den anda av uppbrott, dialog, samtal och dessutom viljan och förmåga att möta nya frågor som var så utmärkande för tidskriftens grundare också kommer att löpa som en röd tråd in i Signums framtid. Hans medarbetare minns honom med stor tacksamhet. Pater Seiler avled 1998.
Anna Maria Hodacs 2010-03-10