12 januari, 2010

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Måndagen den 11 januari träffade påven Benedictus XVI de ambassadörer som är ackrediterade vid Heliga stolen. Påvens traditionella tal till diplomatiska kåren strax efter nyår brukar anses som ett av...