5 februari, 2010

Filter

Datumintervall
Europadomstolen för mänskliga rättigheter kommer förmodligen i början av mars att besluta om huruvida den omstridda krucifixdomen skall tas upp till ny behandling. En talesperson för domstolen bekräftade i Strasburg...