10 mars, 2010

Filter

Datumintervall
Datumintervall
”Det förflutna är mitt nu och mitt nu är något av min framtid.” Så skrev pater Herman Seiler i sin bok Döden – och vad kommer sedan? Teologiska reflektioner kring...