3 april, 2010

Filter

Datumintervall
Vid långfredagens gudstjänst i Peterskyrkan i Rom hänvisade predikanten pater Cantalamessa till ett brev från en judisk vän som jämförde den senaste tidens massmediala kritik mot påven med antisemitism. Påvens...