12 augusti, 2010

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Att den ekumeniska kommuniteten i den östfranska orten Taizé tillhör Vatikanens favoriter är känt sedan länge. Idag fick vi åter en bekräftelse på det. Idag, torsdag den 12 augusti, har...