1 oktober, 2010

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Det var tankeväckande vid saligförklaringsceremonin vid Cofton Park den 19 september att få höra påven Benedictus XVI tala om hur John Henry Newman, i sin teologiska gärning, såg sig själv som en...