november 21, 2010

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Benedictus XVI förklarar i sin nya intervjubok ”Light of the World”, som utkommer nu på tisdag den 23 november, att han ångrar beslutet att upphäva exkommunikationen av den beryktade...