1 september, 2011

Filter

Datumintervall
Enligt katolsk uppfattning är äktenskapet ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. I enlighet med Jesu undervisning i evangelierna (t ex Markus 10:1-12) avvisar den katolska kyrkan möjligheten...
Gud, Jesus, Buddha, Allah … bla, bla, bla … Hur börjar alla krig? Jo, med olika religioner som inte går ihop! Även politik kan ju gå fel. Det finns alltså...
Debatten om näthatet har varit intensiv under de senaste veckorna, särskilt efter de fruktansvärda terrordåden i Oslo och på Utöya i somras. Anonymiteten på nätet gör det möjligt att sprida...
”Den tyske påven”, så lyder den anspråkslösa titeln på ett omfångsrikt, biografiskt verk, som kommer ut i dagarna, skrivet av den tyske vatikanjournalisten Andreas Englisch. Var och en av pontifikatets...