5 december, 2011

Filter

Datumintervall
Datumintervall
En förbund bestående av religiösa minoriteter från olika religioner ställer sig kritiska till ett lagförslag som skärper kontrollen av fridfulla offentliga sammankomster på Malaysia. Man vill att lagförslaget dras tillbaka....
Intervjuboken Världens ljus med påven Benedictus XVI kommer inom kort ut i arabisk översättning. För drygt ett år sedan gavs samtalet mellan påven och den tyske journalisten Peter Seewald ut...
Debatten om konfessionella friskolors vara eller icke vara har rasat i Sverige på sistone. Delvis är den underblåst av allmänna nyateistiska strömningar, delvis också sannolikt av fruktan för isolerade islamistiska...